تهران پلیمر یارا

تماس با ما
اطلاعات تماس کارخانه استان یزد


آدرس کارخانه شماره 3 :استان یزد، شهرک صنعتی مهریز، بلوار یاس، خیابان میخک، قطعه سوم سمت راست

تلفکس: 4_03532553570

تلفن همراه: 09337775880

aryan612000@yahoo.com :ایمیل


اطلاعات تماس کارخانه استان البرز


آدرس کارخانه شماره 1 و 2 : استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، بعد از چهارراه خواجه نصیر، نبش نیلوفر 2، قطعه 3580

کد پستی : 3188115869

تلفکس : 2_02637775880 و 7_02637777156

تلفن همراه : 09337775881

info@tpy.com :ایمیل

تماس با ما

استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، بعد از چهارراه خواجه نصیر، نبش نیلوفر 2، قطعه 3580

2_02637775880 و 7_02637777156

استان یزد شهرستان مهریز شهرک صنعتی مهریز بلوار یاس خیابان میخک قطعه سوم سمت راست کد پستی 8981187631

035325535704 و 09337775880